ناصر عبدالهی : راز

Ab------------------F#m--A--------------Ab

یه زخم کهنه روی با لم یه آسمون که چشم به رام نیست

Ab--------A--------B----A---------------

به غیر واژه ی غریبی چیری توی ترانه هام نیست

Ab----------F#m----A---------------Ab

حتی یه آینه پیش روم نیست که اسممو یادم بیاره

Ab----A-------B---A--------------

تنهاترین مسافر شب تو خلوتم پا نمی ذاره

B------------------------------Dbm

ازم نخواه با تو بمونم تو هیچی از من نمی دونی

Abm-----------F#m-A------- Abm

اگه بگم راز دلم رو تو هم کنارم نمی مونی

B------------------------------Dbm

ازم نخواه با تو بمونم تو هیچی از من نمی دونی

Abm-----------F#m-A------- Abm

اگه بگم راز دلم رو تو هم کنارم نمی مونی

Abm-------F#m-Abm---A-------B

 تو هم کنارم نمی مونی تو هم کنارم نمی مونی

Ab------------------F#m--------Ab

دل من از نژاد عشقه از تو و از ترانه لبریز

Ab------------A----F#m------------

یه دنیا غم توی صدامه مثه سکوت تلخ پاییز

Ab----------F#m--A----------Ab

من یه پرنده ی غریبم من از نژاد آسمونم

Ab----A-------B---A--------------

میون این همه ستاره من یه شهاب بی نشونم