برای بهتر اجرا کردن و دیدن راحتر نتها فایل صفحه یک و دو رو دانلود کنید وپرینت بگیرید

صفحه اول :

 http://www.irupload.ir/images/f7as0n22qbrwdverx6k.jpg

صفحه دوم :

http://www.iraqup.com/up/20110620/NcoE7-53fI_829808353.jpg