مهدی مقدم اکورد نیستی

مهدی مقدم

نیستی

8/6

  F                              Am
نیستی دارم دق می کنم نیستی دارم می پوسم

E            F                          G
عکساتو من یکی یکی برمی دارم می بوسم

F                     Am
پیرهن یادگاریتو هر شب دارم بو می کنم

E            F                     G
برای برگشتن تو به آسمون رو می کنم

G                              F
نیستی دارم دق می کنم نیستی دارم می پوسم

Am<                G                          F
عکساتو من دونه دونه بر می دارم می بوسم

E            F           G          Am
از خدا می خوام دوباره تو رو ببینم روبه روم

E            F             G          Am
قسم به اشک حسرتم فقط همینه آرزوم

G                              F
نیستی دارم دق می کنم نیستی دارم می پوسم

Am<                G                          F
عکساتو من دونه دونه بر می دارم می بوسم

E            F           G          Am
یه عالمه گل می یارم همه رو پرپر می کنم

E           F               G             Am
هر شب دارم همین جوری با تنهایی سر می کنم

F                  Am
تموم اشکا هدیه نبودنت کنار من

E            F                          G
نمی دونی چی می گذره به قلب بی قرار من

F                           Am
وای که چقد سخت برام ثانیه ها بدون تو

E            F                          G
دلم می خواد باز ببینم چشای مهربون تو. . .


/ 0 نظر / 117 بازدید