Headstock

 

Headstock یا سر دسته بخشی از گیتار یا ساز های سیمی مشابه است. وظیفه ی اصلی آن نگه داشتن سیم هاست. سیم ها از خرک به روی نات می روند و از روی نات در سر دسته با تیونر سفت می شوند. Machine heads (سردسته با ماشین کوک- تیونر) برای کوک گیتار که با سفت کردن سیم ها و در نتیجه تغییر pitch همراه است.
دو شکل متداول در قرار گیری تیوتر ها 3+3 ( سه تیونر بم و سه تیونر زیر) و هر 6 تیونر در یک خط است. با این حال فرم های دیگر نیز موجود است. به خصوص برای گیتار بیس و گیتار های غیر 6 سیم. هنگامی که تیونر ها در سر دسته نیست( به تیونر نیازی نیست یا در قسمتی دیگر از ساز قرار گرفته) ممکن است سر دسته به کلی حذف شود. سردسته ممکن است به صورت جدا ساخته شده و به وسیله ی اتصالاتی به ادامه ی دسته وصل شود. ولی به صورت کلی 2 تفاوت در سر دسته وجود دارد، که بسته به زاویه ی سیم بعد عبور از روی نات دارد:
سر دسته مستقیم و صاف که با دسته و فینگربرد (Fingerboard- صفحه ی انگشت گذاری) در یک راستا قرار دارد. در این فرم ساخت سر دسته آسان تر است و می توان سر دسته و نک ( دسته) را از یک تکه چوب ساخت. گیتار های فندر معمولا از این نوع است. به علت زاویه ی کم سیم باید از نگه دارنده های سیم استفاده کرد تا از نات خارج نشوند.
در سر دسته ی زاویه دار، نک و سر دسته دارای زاویه هستند که این زاویه باعث استجکام و صدای بهتری می شود.رنج این زاویه معمولا از 3 تا 25 است. برای مثال نمونه های زیر را میتوان دید که سازنده های مختلف از زوایای مختلفی نیز استفاده می کنند:

نمونه های دست ساز هر دو مدل معمولا با صدای بهتر، کشش صدایی بیشتر و نگه داری بیشتر کوک شناخته می شوند. شکنندگی نیز یک اشکال محسوب می شود: نک هایی که از یک تکه چوب ساخته می شونداحتمال شکستنشان بیشتر است.
به غیر از وظیفه ی اصلی، سر دسته یک بخش مهم تزئینی نیز حساب می شود. در این بخش است که اکثر سازنده ها لوگو خود را رسم می کنند. بعضی گیتار های بودن Machine heads دارای سردسته کاملا تزئینی هستند. که شکل سر دسته های معروف را می توان مشاهده کرد:

همه سازنده های بزرگ گیتار دارای سردسته منحصر به کارخانه خود هستند. که باعث می شود گیتار آنها شناخته شود. یک قانون نانوشته در صنعت گیتار اجازه ی کپی برداری از طرح کلی گیتار را می دهد ولی هیچ کارخانه ی بزرگی تا به حال فرم سر دسته را کپی نکرده است.

       

/ 0 نظر / 14 بازدید