اکورد شهیار قنبری یادت نیست

اکوردی بی نظیر و بیاد ماندنی از استاد شهیار قنبری

یادت نیست

 

Bm......A.........................................Em.......................................Bm

روز پـائـیـزی مـیـلاد تـو در یـادم هـسـت           روز خـاکسـتــری سـرد سـفــر یادت نیست

Bm......A.....................................Em...........................................Bm

نـاله نـاخـوش از شـاخـه جـدامـانـدن مـــن          در شـب آخــر پــرواز خـطــر یادت نیست

Bm......A........................................Em..........................................Bm

تلخی فاصـله ها نیـز بـه یـادت مـانـدسـت          نیزه بر باد نشست است و سپر یادت نیست

.Bm...........G........................................Bm..............G

یادت هست یادت نیست                              یادت هست یادت نیست

Bm......A..........................................Em.........................................Bm

عطش خشـک تـو در دیـگ بیابـان ماسـیـد          کوزه ای دادمت ای تشنه مگـر یـادت نیست

Bm.......A......................................Em.........................................Bm

تو که خودسوزی هر شب پره را میفهمی           باورم نیست که مرگ بال و پر یادت نیست

Bm......A........................................Em.........................................Bm

تو به دل ریختـگـان چشـم نـداری بـی دل          آنچنان غرق غروبـی کـه سحـر یادت نیست

.Bm..........G........................................Bm...............G

یادت هست یادت نیست                              یادت هست یادت نیست

Bm......A.........................................Em...................................Bm

خواب روزانه اگـر درخـور تعبیـر نـبـود           پس چرا گشت شبانه در بـه در یادت نیست

Bm......A..........................................Em.....................................Bm

من به خط و خبری از تو قناعـت کـردم            قاصدک کاش نگـویـی کـه خـبـر یادت نیست

..Bm.............G.......................................Bm................G

یادت هست یادت نیست                              یادت هست یادت نیست

 

/ 2 نظر / 356 بازدید
nazanin

veblage jalebi darin ama che akorde ahng haye bachehaye bnd ro nemizarin?

nazanin

khastin man mitoonam komaketoon konam darzemn kole ahng haye ostad monsefi ro ham daram khastin begin